La nostra metodologia

Els nostres mètodes són moderns, directes i basats en la comunicació activa.
Les classes se centren en la conversa i la comunicació pràctica, introduint la gramàtica en un context comunicatiu i adaptant-la a cada alumne. Així mateix, personalitzem el contingut i l'enfocament de cada curs per assegurar un equilibri entre gramàtica, escriptura, comprensió i expressió oral.
Disposem d'una àmplia gamma de materials -fins i tot els diversos mètodes desenvolupats per Cambridge i Oxford-, activitats de comprensió auditiva i materials d'interacció comunicativa.

Oferim classes per a:

  • Tots els nivells, de principiant a avançat.
  • Totes les edats.
  • Grups reduïts o particulars.